Exhibition Calendar

Jun 01, 2018 - Jun 30, 2018Featured Artist – Chris Pickett
Jun 01, 2018 - Jun 30, 2018Cut & Constructed
Jul 06, 2018 - Jul 29, 2018Featured Artist – Bill Wilkey
Jul 06, 2018 - Jul 29, 2018Material Memory: Long-Term Resident Exhibition
Aug 03, 2018 - Aug 31, 2018Featured Artist – Ben Jordan
Aug 03, 2018 - Aug 31, 2018Birds & Fish
Sep 07, 2018 - Sep 28, 2018Featured Artists – Beth Lo & Kensuke Yamada
Sep 07, 2018 - Sep 28, 2018Sean O’Connell – Solo Exhibition
Oct 05, 2018 - Oct 28, 2018Featured Artist – Zach Tate
Oct 05, 2018 - Oct 29, 2018Collaboration as Inspiration
Nov 02, 2018 - Dec 22, 2018Featured Artist – Birdie Boone
Nov 02, 2018 - Dec 22, 2018Holiday Bling